Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Γιατί ασχολείστε με τη σπατάλη τροφίμων;

Γιατί ασχολείστε με τη σπατάλη τροφίμων;

Από τον Δεκέμβριο του 2013, η Καλύτερη Ζωή, το νέο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, καταπιάνεται με τη σπατάλη τροφίμων. Σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, την οργάνωση που έχει θέσει ως στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης φαγητού και την αξιοποίησή του για κοινωφελείς σκοπούς, η Καλύτερη Ζωή προσπαθεί να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες έτσι ώστε να βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι στον περιορισμό της σπατάλης.

Στην ερώτηση "γιατί σπατάλη; γιατί τώρα;" η Καλύτερη Ζωή απαντά παραθέτοντας αποσπάσματα από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αποφυγή της σπατάλης. Το ψήφισμα δημοσιεύθηκε πριν από σχεδόν 2 έτη, στις 19 Ιανουαρίου 2012, αλλά τα όσα περιέχονται σε αυτό δεν μπορούν παρά να μας καλούν σε δράση:   

 • Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις έως και 50% των τροφίμων χάνεται καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και κατανάλωσης τροφίμων.
 • Έρευνα που δημοσίευσε η Επιτροπή εκτιμά την ετήσια παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στα 27 κράτη μέλη σε 89 εκατομμύρια τόνους περίπου, ήτοι 179 κιλά ανά κάτοικο, χωρίς να υπολογίζεται η σπατάλη κατά τη γεωργική παραγωγή και τα αλιεύματα που απορρίπτονται στη θάλασσα.
 • Τα απορρίμματα τροφίμων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 126 εκατομμύρια τόνους (αύξηση κατά 40 %) έως το 2020 εάν δεν αναληφθούν πρόσθετες προληπτικές δράσεις και δεν ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα.
 • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 79 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 16 εκατομμύρια από τα άτομα αυτά έχουν λάβει επισιτιστική βοήθεια από φιλανθρωπικά ιδρύματα.
 • Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, 925 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο απειλούνται με υποσιτισμό.
 • Σύμφωνα με τη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, η προβλεπόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού από 7 σε 9 δισεκατομμύρια θα απαιτήσει αύξηση του εφοδιασμού σε τρόφιμα τουλάχιστον κατά 70 % έως το 2050.
 • Στα σιτηρά, οι απώλειες μετά τη συγκομιδή αντιπροσωπεύουν το 14 % περίπου της συνολικής παραγωγής, ενώ επιπλέον 15% χάνεται στη διανομή καθώς και ως οικιακό απόρριμμα.
 • Βάσει πρόσφατων μελετών, για την παραγωγή ενός κιλού τροφής εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά μέσον όρο 4,5 κιλά CO2· δηλαδή στην Ευρώπη τα 89 περίπου εκατομμύρια τόνοι τροφής που σπαταλούνται προκαλούν έκλυση 170 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 ετησίως.
 • Για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος καταναλώνονται έως και 10 τόνοι νερού.
 • Μικρότερη σπατάλη τροφίμων θα απέφερε μια αποδοτικότερη χρήση της γης και μια καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα είχε θετικές επιπτώσεις για όλο τον γεωργικό τομέα παγκοσμίως και θα συνέβαλλε σημαντικά στην καταπολέμηση του υποσιτισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
 • Η σπατάλη τροφίμων δεν έχει μόνον ηθικές, οικονομικές, κοινωνικές και διατροφικές συνέπειες, αλλά και συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εφόσον τα βουνά τροφίμων που δεν καταναλώνονται συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και τα απόβλητα τροφίμων παράγουν μεθάνιο, το οποίο ως αέριο του θερμοκηπίου είναι 21 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα.
 • Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν η παραγωγή τροφίμων ήταν άφθονη, το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων δεν απετέλεσε πολιτική προτεραιότητα, γεγονός το οποίο οδήγησε στη συνολική αύξηση της σπατάλης τροφίμων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.
 • Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική η σπατάλη τροφίμων παρατηρείται κυρίως στα στάδια του λιανικού εμπορίου και της κατανάλωσης, σε αντίθεση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου η παραγωγή, η συγκομιδή, η επεξεργασία και η μεταφορά είναι τα στάδια στα οποία εμφανίζεται συχνότερα το πρόβλημα της απώλειας τροφίμων.
 • Σήμερα, από τη μια πλευρά, η επισιτιστική ασφάλεια απειλείται, ενώ, από την άλλη πλευρά, στις πλουσιότερες οικονομίες εμφανίζονται σοβαρές ασθένειες, όπως η παχυσαρκία, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και οι καρκίνοι, που συνδέονται με μια διατροφή υπερβολικά πλούσια σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα ο αριθμός του πληθυσμού που υπερσιτίζεται παγκοσμίως να είναι ίσος με τον αριθμό του πληθυσμού που υποσιτίζεται και πάσχει από ασιτία·

Ολόκληρο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να βρεθεί εδώ. Η σπατάλη δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή. Για αυτό η Καλύτερη Ζωή συνεχίζει και σας θέλει δίπλα της! Διότι τελικά, η αποφυγή της σπατάλης είναι καλή για όλους. Για την υγεία, την οικιακή οικονομία, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή.

 

(c) Photo: Flickr/Joint Base Lewis McHord