Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σχολεία σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας!

(c) zemeds
Κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας;  Ορθά διαβάσατε.  Δεν είναι φανταστικό σενάριο, αλλά μέρος της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Η στρατηγική δράση καλεί τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τη μετατροπή των κτηρίων τους μέσα από τον συνδυασμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 
Τι γίνεται όμως με τα σχολικά κτήρια, και μάλιστα αυτά των νότιων χωρών, που παραμένουν η αιχμή του δόρατος κάθε κρύο χειμώνα; Απαιτείται σίγουρα μία άλλη προσέγγιση και μελέτη κατά περίπτωση λόγω της συχνά ανεπαρκούς γνώσης για τις υπάρχουσες τεχνολογίες, της διαφοροποίησης του κλίματος ανά περιοχή και των, συχνά αναποτελεσματικών, εργαλείων ενημέρωσης. 
 
Εδώ προστίθεται στην εξίσωση το  ZEMedS (Zero Energy MEDiterranean Schools), ένα τριετές πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έξυπνης ενέργειας». Το πρόγραμμα προωθεί την ανακαίνιση των σχολείων που βρίσκονται στη μεσογειακή ζώνη μέσα από την ευρεία διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας.
 
Υπό αυτό το πρίσμα, οι κύριες ομάδες  που καλούνται να ενεργήσουν και να δεσμευτούν είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των σχολείων και οι σχεδιαστές κτηρίων. Τα καλά νέα είναι ότι το πλάνο προβλέπει την παροχή οικονομικής και τεχνικής βοήθειας για την ανακαίνιση των σχολείων. Μάλιστα, στο site www.zemeds.eu σύντομα θα βρείτε μελέτες και παραδείγματα ανακαίνισης σχολείων (αποτελεσματικότητα, κόστος-χρόνος κατασκευής, εφαρμοσιμότητα και άλλες παράμετροι που συνδέονται με το nZEB (nearly zero energy buidlings).
 
Στην Ελλάδα, συμμετέχουν ήδη ο Δήμος Περιστερίου και το  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μήπως είναι κι η σειρά των σχολείων της περιοχής σας;
 
Πηγή πληροφοριών: zemeds και Δήμος Περιστερίου