Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

στη γειτονιά

Η Ώρα της Γης

Προετοιμάζουμε την Ώρα της Γης αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «οικολογικού επισκέπτη» του Δήμου. Αφού έρθουμε σε συνεννόηση με τον Δήμο, και αφού έχουμε καταρτίσει ένα φύλλο αξιολόγησης του ενεργειακού αποτυπώματος μια  υπηρεσίας, επισκεπτόμαστε τα γραφεία του Δήμου και αξιολογούμε τις πρακτικές ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας. Συντάσσουμε ένα σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας στα γραφεία του Δήμου. Παρακολουθούμε την εφαρμογή του.

Φυσικά δεν ξεχνάμε να σβήσουμε τα φώτα το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 20.30, για μια ώρα. Και να ενημερώσουμε γονεις, φίλους και γνωστούς να γραφτούν στην Καλύτερη Ζωή και να αναλάβουν τη δράση Η δική σου Ώρα της Γης!

Εμπνεόμαστε:
Rebuilding Our Neighborhoods, Rewiring Our Brains: The Carbon-Free ‘Hood
Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακές γειτονιές
Resilient neighborhoodsQ less carbon, more community

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ:

δεν έχουν αναλάβει σχολεία