Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εντοπισμός τοποθεσίας στο WWF GreenSpaces

Σε κάποιες εκδόσεις Android έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός τοποθεσίας του χρήστη της εφαρμογής WWF GreenSpaces.  Δεν πρόκειται για αστοχία της εφαρμογής κι ως εκ τούτου υπάρχει εύκολη λύση.