Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

Οι μαθητές δείχνουν τον δρόμο για ένα καθαρό περιβάλλον

(c)  United Nations Development Programme in Europe and CIS

Ενθαρρυντικά και ευοίωνα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η HELMEPA σχετικά με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δώδεκα περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας.

Όπως προκύπτει από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, η πλειονότητα των μαθητών είναι ενήμερη και ευαισθητοποιημένη για περιβαλλοντικά ζητήματα.  Δύο στους τρεις μαθητές έχουν συμμετάσχει σε εθελοντικές δράσεις (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός ακτών,ανακύκλωση) και 93% των μαθητών έχει ανακυκλώσει κάποιο υλικό τουλάχιστον μία φορά. Τρεις στους πέντε αναγνωρίζουν ότι τα σκουπίδια στους δρόμους και τις παραλίες είναι μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής τους, ενώ όλοι σχεδόν καταδεικνύουν την έλλειψη πάρκων και χώρων πρασίνου στις πόλεις τους ως ένα από τα κυρίαρχα αστικά προβλήματα.

Αισιόδοξο είναι ότι μαθητές ηλικίας 13-16 ετών ισχυρίζονται ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά προτίθενται να αλλάξουν την παρούσα κατάσταση μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών στο σπίτι, στο σχολείο και στη γειτονιά τους.  Αναφορικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, οι μαθητές αναγνωρίζουν την πολύτιμη σημασία του για τη ζωή στον πλανήτη μας και υπογραμμίζουν την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας για να κρατήσουμε το περιβάλλον καθαρό.  

Από τη μεριά τους, οι ενήλικες, που ρωτήθηκαν παράλληλα με τα παιδιά, παραδέχτηκαν ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος πηγάζει κατά πολύ από την αδιαφορία των πολιτών και την έλλειψη πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος...

Ο λόγος, η δράση και η ελπίδα στα παιδιά λοιπόν!