Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Photo: Flickr/Helst1

Με την Καλύτερη Ζωή επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός κόμβου ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας. Θέλουμε να δώσουμε με τη συνεισφορά σας απτές και ουσιαστικές προτάσεις και να παρακινήσουμε για συμμετοχή σε μικρές ή μεγάλες δράσεις συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλλαγής του τρόπου ζωής.

Τα περιεχόμενα του προγράμματος βέβαια δεν είναι κρυφά κι εδώ θα προσπαθήσουμε σύντομα να τα παραθέσουμε.

Η Καλύτερη Ζωή θα αναπτυχθεί πάνω σε τέσσερις θεματικές: α) Ενέργεια, β) Διατροφή, γ) Κατανάλωση, δ) Ζωή στην πόλη. Ο χώρος δραστηριοποίησης είναι τα νοικοκυριά, η γειτονιά και η πόλη, ενώ οι πυλώνες του προγράμματος είναι δυο: Ένας κόμβος ενημέρωσης και δικτύωσης και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμμετοχής σχολείων.

 

Κόμβος ενημέρωσης και δικτύωσης

Η ιστοσελίδα αρχικά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι τα βασικά εργαλεία, μέσα από τα οποία οι πολίτες θα συμμετέχουν στις δράσεις της πρωτοβουλίας. Οι πολίτες που θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα θα δημιουργούν το δικό τους προφίλ και θα αρχίσουν να μετέχουν στα διάφορα δρώμενα.

Κάθε εβδομάδα θα φτάνει στο e-mail μια αποστολή, που οι πολίτες καλούνται να υλοποιήσουν, ενώ ανάλογα με την επικαιρότητα θα προκύπτουν ειδικές αποστολές που θα απαιτούν την ουσιαστική συνεισφορά των συμμετεχόντων.

Κάθε δυο μήνες θα υλοποιούνται θεματικοί κύκλοι ενημέρωσης και εκδηλώσεις, για σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας (πχ. σπατάλη τροφίμων, θέρμανση, δημιουργία αστικών λαχανόκηπων, οικιακή οικονομία κτλ). Οι κύκλοι ενημέρωσης θα περιλαμβάνουν: α) εισαγωγικό βίντεο και ενημερωτικό υλικό, β) live streaming σε συνεργασία με το garage tv, όπου οι πολίτες θα ρωτούν ειδικούς για όλα όσα θέλουν να μάθουν, γ) παροχή εκτεταμένης λίστας παραπομπών (links) για περαιτέρω ενημέρωση. Παράλληλα για κάποια θέματα θα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, εκδηλώσεις ή/και δρώμενα σχετικά με το αντικείμενο.

Επίσης, έχει προβλεφθεί να φιλοξενούνται και να αναδεικνύονται μέσα από τα εργαλεία της Καλύτερης Ζωής εκδηλώσεις και δράσεις άλλων φορέων, συλλογικοτήτων και μεμονωμένων προσώπων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθεί χάρτης φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ο χάρτης θα μπορεί να εμπλουτίζεται με τη συνεισφορά των επισκεπτών.

Όλα αυτά αλλά και τυχόν έκτακτες συνεργασίες και δράσεις θα διαμοιράζονται μέσα από τα social media, ευχόμενοι και ελπίζοντας στην ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους πολίτες.

Ελάτε λοιπόν. Δηλώστε τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι.

 

Σχολεία

Ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας είναι αυτός που αφορά τα σχολεία. Η πρωτοβουλία θα εργαστεί για τη δημιουργία δικτύου σχολείων σε όλη την Ελλάδα που λειτουργούν ως εστίες δράσης «για μια καλύτερη ζωή» σε τρία επίπεδα: α) σχολείο, β) σπίτι, γ) γειτονιά.

Στόχος είναι οι μαθητές αυτών των σχολείων να αναλάβουν δράση για την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, για μια καλύτερη και με μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα ζωή. Γι αυτό δίδεται έμφαση στην ανάληψη συμμετοχικών δράσεων και λιγότερο στο γνωστικό κομμάτι της διαδικασίας.

Τα σχολεία που θα λάβουν μέρος στο δίκτυο μπορούν να δράσουν και στα τρία επίπεδα (σχολείο, σπίτι, γειτονιά) επιλέγοντας τους τομείς παρέμβασης κατά βούληση αλλά πάντα με στόχο την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής (παρεμβάσεις στα καταναλωτικά πρότυπα, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτίωση της διατροφής, στην δημιουργία χώρων πρασίνου κλπ). Το WWF Ελλάς θα παρέχει τις προτάσεις παρέμβασης ανά επίπεδο.

Τα σχολεία θα δημιουργούν προφίλ στην ιστοσελίδα και θα επιλέγουν τις δράσεις που θέλουν να αναλάβουν. Κάθε δράση που υλοποιείται θα ‘ανεβαίνει’ από το σχολείο στην ιστοσελίδα του προγράμματος με συνοδευτικό υλικό (περιγραφή δράσης, βίντεο, φωτογραφίες). Όλα τα σχολεία που αναλαμβάνουν έστω μια δράση θα λαμβάνουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής, ενώ στο τέλος κάθε χρονιάς τα τρία πιο ενεργά σχολεία (αριθμός ή/και αντίκτυπο δράσεων) θα επιβραβεύονται με τα μετάλλια της καλύτερης ζωής. Επιπλέον, τα σχολεία που λαμβάνουν μέρος θα μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος να διασυνδέονται και να ανταλλάσουν ιδέες και εμπειρίες.

Μέσα από το πρόγραμμα τα σχολεία θα παροτρύνονται να συνδέονται άμεσα με το δίκτυο βιβλιοθηκών Future Library. Οι βιβλιοθήκες θα λειτουργούν και ως εστίες «πράσινων οάσεων» δηλαδή ως χώροι συνάντησης και δραστηριοποίησης των οικογενειών των μαθητών και ομάδων ενηλίκων που αναλαμβάνουν δράση.

Αν είστε εκπαιδευτικός δείτε την ενότητα "Σχολεία" και δηλώστε συμμετοχή.