Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος (ΕΕΔΠ)

Η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος είναι ένα επιστημονικό σωματείο, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του δικαίου στον τομέα του περιβάλλοντος, την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου και της έρευνας, τη συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή αποτελεσματικής νομοθετικής πολιτικής περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των κοινωνικών φορέων για το ρόλο της νομικής επιστήμης στην προστασία του περιβάλλοντος.
Διαδικτυακή πρωτοβουλία: 
Οχι
Εμβέλεια: 
Πανελλαδική