Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΚΚΕ/ΕΣΤΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο φορέα στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τηλέφωνο: 
2107491600
Διαδικτυακή πρωτοβουλία: 
Οχι
Εμβέλεια: 
Τοπική