Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΛΙΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανταλλάζω στην Καστοριά Δίκτυο ανταλλαγής και αλληλεγγύης Καστοριάςπερισσότερα »
Ανταλλακτήριο Δήμου Αγίας Βαρβάρας Σκοπός της δημιουργίας του Δημοτικού Ανταλλακτηρίου είναι η ανακούφιση ανθρώπων αδύνατων οικονομικά αλλά και η διευκόλυνση άλλων, οι οποίοι μπορούν να ανταλλάξουν δικά τους ρούχα ή αντικείμενα με είδη που έχουν αφήσει άλλοι συμπολίτες μας.περισσότερα »
Ανταλλακτική Οικονομία (Κοινωνική Αλληλεγγύη) Πανελλαδικό δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών & Υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρήματος. Ιστοσελίδα για προοτροπή των ανθρώπων για ανταλλαγές χωρίς χρήματα. περισσότερα »
Αρκτούρος Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.περισσότερα »
Αρχέλων Σύλλογος για την προστασία θαλάσσιας χελώνας, μη κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και την προστασία θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. περισσότερα »

Σελίδες